Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Handgreep

Onbekend ijzeren object, mogelijk handgreep schild
Plek van de vondst