Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Handvat

Fragment bronzen handvat of deel kleine lepel
Plek van de vondst