Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Handvat

Handvat van bronsdraad. 1 uiteinde bewust dubbel omgebogen. Mogelijk deel armband ?.
Plek van de vondst