Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Handvat

Bronzen handvat van meubel met omgebogen ballustervormige uiteinden en voorzien van 2 splitpennen
Plek van de vondst