Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Handvat

Deel bronzen handvat
Plek van de vondst