Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Handvat

Deel van een bronzen handvat, uiteinde omgebogen met knop
Plek van de vondst