Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Handvat

Bronzen handvat in de vorm van een zwaan
Plek van de vondst