Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Hanger

Bronzen hanger, fallussymbool
Plek van de vondst