Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Heft/handvat

Benen mesheft met fragment lemmet
Plek van de vondst