Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Helm (onderdeel)

IJzeren helmboshouder voor een dwars op de helm te plaatsen helmbos. Mogelijk van een centurion.
Plek van de vondst