Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Helm (onderdeel)

Bronzen rozetknop, mogelijk versiering van een wangklep
Plek van de vondst