Periode: Nieuwe tijd: 1500 - heden

IJzer

Kleine ijzeren console
Plek van de vondst