Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Imbrex/vorstpan

Fragment imbrex met stempel, nader te determineren
Plek van de vondst