Periode: Nieuwe tijd: 1500 - heden

Kandelaar/kaarshouder

Blaker van bronsblik (?). Het voorwerp is beschadigd.
Plek van de vondst