Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Ketel

Bronzen kookketel, diverse malen gelapt.
Plek van de vondst