Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Ketting

5 fragmenten van een bronzen ketting
Plek van de vondst