Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Ketting

IJzeren ring met nagel en deel ketting
Plek van de vondst