Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Ketting

Fragment van een ijzeren ketting met 6 schakels en een ovaalvormig oog
Plek van de vondst