Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Klok/bel

Bronzen bel
Plek van de vondst