Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Knijpschaar/beugelschaar

Bronzen schaartje
Plek van de vondst