Periode: Nieuwe tijd: 1500 - heden

Knikker

Twee aardewerken knikkers, Nieuwe Tijd B.
Plek van de vondst