Periode: Nieuwe tijd: 1500 - heden

Knoop

Ronde benen knoop met 5 gaatjes.
Plek van de vondst