Periode: Nieuwe tijd: 1500 - heden

Knoop

Twee platte ronde bronzen/koperen knopen. Het ringetje voor bevestiging van de knoop is bij beide exemplaren niet meer aanwezig.
Plek van de vondst