Periode: Middeleeuwen: 450 - 1500 nC

Knoop

Bronzen knoopje, versiering lijkt op jacobsschelp. Oogje aan achterzijde
Plek van de vondst