Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Knoop

benen knoop
Plek van de vondst