Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Knop

Bronzen knopje
Plek van de vondst