Periode: Nieuwe tijd: 1500 - heden

Knop

Bronzen knop
Plek van de vondst