Periode: Nieuwe tijd: 1500 - heden

Koker

Koperen buisje met dop (naaldenkoker?)
Plek van de vondst