Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Koker

Bronzen kokertje met 2 groeven
Plek van de vondst