Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Kom/schaal

Bronzen bakje
Plek van de vondst