Periode: Nieuwe tijd: 1500 - heden

Koot

Benen koot, verzwaard met lood. De koot is gemerkt.
Plek van de vondst