Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Koppelpassant

Deel van een bronzen koppelpassant
Plek van de vondst