Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Kram/niet

Bronzen kram, aan 1 zijde afgebroken (afgeknipt)
Plek van de vondst