Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Kram/niet

IJzeren kram
Plek van de vondst