Periode: Middeleeuwen: 450 - 1500 nC

Lakenlood/Lakenzegel

Lakenlood met stadswapen en op keerzijde het getal 20
Plek van de vondst