Periode: Middeleeuwen: 450 - 1500 nC

Lakenlood/Lakenzegel

Lakenloodje
Plek van de vondst