Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Lanspunt/speerpunt

Pilumspits en deel van de ijzeren schacht.
Plek van de vondst