Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Lanspunt/speerpunt

Romeinse ijzeren lanspunt
Plek van de vondst