Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Lans/speer (onderdeel)

2 fragmenten van een speerpunt
Plek van de vondst