Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Lans/speer (onderdeel)

Meerdere fragmenten van een speerpunt
Plek van de vondst