Periode: Nieuwe tijd: 1500 - heden

Lepel

Theelepeltje
Plek van de vondst