Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Lepel

Bronzen lepelbakje
Plek van de vondst