Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Lunula Hanger

Bronzen versierde lunula
Plek van de vondst