Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Lunula Hanger

Bronzen lunula
Plek van de vondst