Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Mes

Mes (Rijksmuseum van Oudheden)
Plek van de vondst