Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Mes (onderdeel)

IJzeren mes, puntig met flauwe knik
Plek van de vondst