Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Metaalsoorten

As Caligula, RIC 38, klop voorzijde, 37 - 41 na Chr.
Plek van de vondst