Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Meubel/meubilair (onderdeel)

Deel van een bronzen huls, mogelijk onderdeel poot van meubelstuk
Plek van de vondst