Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Meubel/meubilair (onderdeel)

Bronzen kistbeslag met doorboring
Plek van de vondst