Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Meubel/meubilair (onderdeel)

4 fragmenten bronzen kistbeslag. versierd (met niÌøåÀå_llo ?)
Plek van de vondst